الیاس حضرتی

ایمیل

mahaesfand@gmail.com
اخبار مرتبط
  • امروز که آخرین شماره روزنامه اعتماد در پیشگاه مخاطبان فرهیخته قرار می‌گیرد، آخرین تذکر به دفتر روزنامه ارسال شده است. تذکری که به دلیل گفت‌وگو با دکتر اسدی لاری و خانواده ایشان در ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی با تیتر «به ادامه دادخواهی مصر هستیم» داده شد. تذکر جدی هیات نظارت بر مطبوعات به خاطر تهیه این مصاحبه از خانواده‌ای که فرزند خود را از دست داده بودند، به دفتر روزنامه ارسال شد.

  • الیاس حضرتی نوشت: آثار سفر گروسی در بازار ارز و هم در سایر بازارها قابل مشاهده است و باعث امیدواری نسبت به چشم‌انداز آینده است. امیدوارم به دنبال این سفر ایران بتواند به تعامل مثبتی با اروپایی‌ها صورت دهد، ضمن اینکه انجام مذاکرات مستقیم با امریکا هم در دستور کار قرار بگیرد.

  • الیاس حضرتی نوشت: دکتر طباطبایی در حوزه‌های گوناگونی از اندیشه تعمق کرده و به موضوعات متفاوتی علاقه‌مند بود؛ از نظام آموزش عالی گرفته تا وضعیت نظام حقوقی در ایران. او به دنبال حکومت قانون بود و به ریشه‌های تجدد ایرانی می‌اندیشید.

  • الیاس حضرتی نوشت: امروز اعتماد ملت ایران به مسوولان و به همدیگر به گروه‌های اجتماعی، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و... آسیب جدی دیده است. رفع این بی‌اعتمادی و ناامیدی در سایه حل مشکلات و گرفتاری‌ها است، رفع این گرفتاری‌ها هم با اقدامات عملی ولو کوچک و اندک باشد ممکن است. حتی اگر یک گام باشد.