کد خبر: 529675

دستگیری ۹ کارمند و 2 کارچاق کن در شهرقدس

دادستان عمومی و انقلاب شهرقدس از دستگیری ۲ کارمند اداره صمت، ۳ کارمند فرمانداری، ۲ غیرکارمند حوزه معادن و ۲ کارچاق کن ادارات خبر داد و گفت: در حوزه فضای سبز شهرداری نیز ۲ پرونده توسط پلیس و اداره اطلاعات تشکیل شده و تحقیقات و مبارزه با فساد اداری ادامه دارد.

کریم ولی پور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قدس اظهار کرد: در راستای مبارزه با فساد در دستگاه های اجرایی تاکنون ۳ نفر از کارمندان فرمانداری در دوره مدیریت دولت قبل به دلیل مشارکت در اختلاس و تضییع حقوق بیت المال بازداشت شدند.

به گزارش فارس، وی گفت: همچنین ۲ نفر از کارمندان اداره صنعت، معدن و تجارت به اتهام اخذ رشوه، مشارکت در ارتشا و تضییع حقوق بیت المال دستگیر شدند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قدس افزود: در همین راستا ۲ نفر از افراد غیرکارمند حوزه معادن به اتهام پرداخت رشوه و برداشت بدون مجوز و غیرقانونی مواد معدنی دستگیر شدند.

وی با اشاره به دستگیری‌های شهرداری قدس بیان کرد: در این اداره نیز ۲ پرونده در حوزه فضای سبز تشکیل شده که یک مورد در پلیس اطلاعات به دلیل تضییع حقوق بیت المال، اختلاس و اعمال نفوذ نزد مقامات، دستگیر شده و یک مورد دیگردر اداره اطلاعات به جهت اخذ و پرداخت رشوه بوده و تحقیقات و دستگیری ها در این بخش ادامه دارد.

ولی پور با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۲ نفر از کارچاق کن های ادارات نیز دستگیر شدند، برای چند نفر از کارمندان شهرداری و کارکنان فرمانداری که به صورت سازمان یافته جرائم انجام می دادند، کیفر خواست صادر شد و از کار تعلیق شدند.

دیدگاه تان را بنویسید

 

ویدیو پیشنهادی