نتایج جستجو :

  • سرپرست وزارت دفاع طالبان گفت: افغانستان با مشکلات زیادی مواجه است، جهان با ما در تقابل است و از سوی همسایه‌ها نیز…