کد خبر: 556395

بیشترین عامل حوادث کار در سال گذشته

نتایج یک پژوهش نشان می دهد که تعداد حوادث شغلی در سال گذشته نسبت به دو سال قبل از آن روند کاهشی داشته و "سقوط کردن و لغزیدن" بیشترین عامل حادثه بوده است.

نتایج یک پژوهش نشان می دهد که تعداد حوادث شغلی در سال گذشته نسبت به دو سال قبل از آن روند کاهشی داشته و "سقوط کردن و لغزیدن" بیشترین عامل حادثه بوده است.

به گزارش ایسنا، حادثه شغلی یا حادثه ناشی از کار به حادثه‌ای گفته می شود که حین انجام وظیفه شغلی یا مرتبط با آن در داخل یا خارج از محل فعالیت رخ داده و جراحت، بیماری، صدمه یا فوت از جمله پیامدهای آن به شمار می رود.

گزارشها نشان می دهد که همه ساله در جهان، بیش از یک میلیون نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می دهند و عده بسیاری دچار آسیبهای جدی می شوند.

موضوع صیانت از نیروی انسانی یکی از دغدغه های مهم وزارت کار به شمار می‌رود و وزارت کار تاکید دارد که کاهش حوادث شغلی و صیانت از نیروهای انسانی باید از رویکردهای مهم بازرسان کار باشد.

مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارشی به تعداد حوادث شغلی در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ پرداخته است.

به موجب این گزارش، بیشترین تعداد حادثه شغلی برحسب عامل حادثه در سال ۱۴۰۰ به ترتیب مربوط به عامل"سقوط کردن و لغزیدن" و پس از آن "گیر کردن داخل یا بین اشیا و ماشین" و " برخورد با اشیاء و تجهیزات" بوده است.

62285748

بررسی روند وقوع حوادث شغلی در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ نشان می دهد که تعداد کل حوادث شغلی در سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۲ هزار و ۸۴۰ مورد حادثه و در سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۲ هزار و ۹۷۰ مورد بوده است اما در سال ۱۴۰۰ روند نزولی داشته و به ۹۲۵۱ مورد حادثه کاهش یافته است.

تعداد حوادث شغلی ناشی از سقوط اشیاء، جریان برق، ریزش و ماندن زیر آوار، آتش سوزی، انفجار در سال گذشته در مقایسه با دو سال قبل از آن کاهش داشته است.

بر اساس اعلام معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ‌ در اوایل استقرار دولت سیزدهم، اقدامات موثری در بازمهندسی حوزه ایمنی و سلامت شغلی مبتنی بر تحول ساختاری در سطح کلان ملی در حوزه ایمنی و بهداشت کار شکل گرفته است.

همچنین با همکاری مجلس شورای اسلامی، تصویب مقاوله نامه شماره ۸۱ سازمان بین المللی کار با موضوع "بازرسی کار در صنعت و تجارت" و مقاوله نامه شماره ۱۵۵ با موضوع "ایمنی و بهداشت شغلی" به عنوان محورهای راهبردی کلان ارتقای ایمنی و سلامت کار در سطح ملی محقق شد که نتایج این اقدامات در میان مدت در ایجاد و گسترش فرهنگ ایمنی و بهداشت کار پویا موثر خواهد بود.

به گزارش ایسنا، رعایت نکات ایمنی و تامین تجهیزات حفاظتی در محیط کار، گسترش و فعال‌سازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار، بهبود و ترویج آموزشهای ایمنی و ارتقای فرهنگ ایمنی مبتنی بر آموزش از جمله راهکارهایی است که می تواند به کاهش حوادث ناشی از کار کمک کند.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

ویدیو پیشنهادی