کد خبر: 524164

نماینده تبریز می‌گوید ایران نباید در برابر آژانس کوتاه بیاید

خللی در استحکام رای ما در خصوص پذیرش نظارت داوطلبانه صورت بگیرد، امتیازات دیگری می‌خواهند

نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: سفرهای دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی صرفا برای ارزیابی موضع جمهوری اسلامی ایران است و پیش درآمدی برای مذاکرات 8 آذر محسوب می شود.

اعتمادآنلاین| احمد علیرضا بیگی، با اشاره به سفر اخیر گروسی به ایران، اظهار داشت: مصوبه اقدام راهبردی برای لغو تحریم های مجلس امکانی را فراهم کرده است که دولت جمهوری اسلامی ایران بتواند بر حقوق ملت ایران پافشاری کند. اگر قرار باشد این همه هزینه برای برجام پرداخت کنیم اما آنچه به دست می آید هیچ باشد دلیلی وجود ندارد که پروتکل الحاقی را داوطلبانه اجرا کنیم.

به گزارش فارس،نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس ادامه داد: سفر گروسی برای این است که نظارت فراتر از قوانین رایج انجام شود در حالی که این نظارت را داوطلبانه پذیرفته بودیم چرا که مطمئن بودیم ریگی به کفش ما نیست و تصورمان این بود به واسطه این حسن نیت جمهوری اسلامی دنیا و به طور خاص غربی‌ها در خصوص جمهوری اسلامی اطمینان بیشتری پیدا خواهد کرد.

وی اظهار داشت: تلاش برای ایجاد اعتماد در کشورهای غربی نسبت به جمهوری اسلامی ایران تلاش بی فایده ای است، آنها

قضاوت خود را انجام داده اند و به نظر می رسد گروسی صرفا برای اینکه جمهوری اسلامی ایران را از موضع خود پایین بیاورد به ایران سفر می کند اگر این سد شکسته شود آنها انتظار دارند امتیازات بیشتری از ایران گرفته شود.

علیرضا بیگی ادامه داد: سیاست جمهوری اسلامی ایران بر این قرار گرفته است که زندگی مردم را به برجام گره نزدند، هزینه زیادی برای برجام پرداخت کرده ایم اگر سود اندکی از آن بدست بیاید غنیمت می شماریم، با این حال برنامه خود برای زندگی و معیشت مردم را مبتنی به برجام نمی دانیم.

عضو کمیسیون امور داخلی کشو و شوراها در مجلس گفت: سفرها صرفا برای ارزیابی موضع جمهوری اسلامی ایران است، پیش درآمدی برای مذاکرات 8 آذر محسوب می شود که اگر خللی در استحکام رای ایران در خصوص پذیرش نظارت داوطلبانه صورت گرفته باشد از جمهوری اسلامی امتیازات دیگری گرفته شود.

دیدگاه تان را بنویسید

 

ویدیو پیشنهادی