کد خبر: 522673

برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی دموکراسی توسط دانشگاه شهید بهشتی

گروه پژوهشی دموکراسی مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌کند: سلسله نشست‌های تخصصی دموکراسی.

اعتمادآنلاین| گروه پژوهشی دموکراسی مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌کند: سلسله نشست‌های تخصصی دموکراسی

عنوان سخنرانی: دموکراسی از منظر جریان‌های فکری-سیاسی ایران - زمان: پنجشنبه 27 آبان ماه 1400- ساعت 12 تا 14

ی

دیدگاه تان را بنویسید

 

ویدیو پیشنهادی