کد خبر: 524843

جزئیات افزایش قیمت کالاهای اساسی در مهرماه / شکر با 75 درصد رشد قیمت رکورددار گرانی‌

مقایسه قیمت 8 قلم کالای اساسی در مهر ماه امسال با مهر سال گذشته، نشان می‌دهد که قیمت همه این کالا افزایش یافته و در بین کالاها، شکر با 75 درصد افزایش قیمت، رکورد‌دار گرانی است.

اعتمادآنلاین| بررسی قیمت کالاهای اساسی مانند برنج، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ حاکی از آن است که قیمت اغلب این کالاها در بازه زمانی مهر 1399 تا مهر 1400 افزایش یافته است.

به گزارش فارس، قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک از 234043 ریال به 273909 ریال افزایش یافته و براین اساس قیمت این کالا در بازه زمانی یاد شده 17 درصد افزایش داشته است.

قیمت برنج تایلندی نیز 29.8 درصد افزایش داشته و از هر کیلوگرم 126812 ریال در مهر 1399 به 164607 ریال در مهر 1400 افزایش یافته است.

قیمت برنج طارم اعلام نیز در مهر 1400 نسبت به مهر 1399 در مجموع 61.3 درصد افزایش قیمت داشته است و قیمت هر کیلوگرم آن از 293412 ریال در مهر 1399 به 473315 ریال در مهر 1400 افزایش یافته است.

برنج هاشمی درجه یک نیز با 61.8 درصد افزایش قیمت از هر کیلوگرم 286973 ریال در مهر 1399 به 464252 ریال در مهر 1400 افزایش یافته است.

بیشترین افزایش قیمت در بین کالاهای اساسی در بازه زمانی یاد شده با 75.8 درصد مربوط به شکر است به طوری که این کالای مصرفی از هر کیلوگرم 83142 ریال در مهر 1399 به 146157 ریال در مهر 1400 افزایش یافته است.

گوشت گوساله و گوشت گوسفندی نیز هر کدام به ترتیب 60.4 و 33.5 درصد در بازه زمانی مذکور افزایش قیمت داشته‌اند.

براین اساس قیمت گوشت گوساله از هر کیلوگر824604 ریال در مهر 1399 به 1322430 ریال در مهر 1400 رسیده است و قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی مخلوط نیز از 994437 ریال در مهر 1398 به 1327395 ریال در مهر 1400 افزایش یافته است.

گوشت مرغ تازه نیز با 42.3 درصد افزایش قیمت از هر کیلوگرم 196592 ریال در مهر 1399 به 279812 ریال در مهر 1400 افزایش یافته است.

جدول

دیدگاه تان را بنویسید

 

ویدیو پیشنهادی