کد خبر: 490279

نرخ حق‌ بیمه سال 1400 اعلام شد

معاون توسعه و تعمیم بیمه اداره کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت: نرح حق بیمه 14درصد شامل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی، نرخ حق بیمه 16 درصد شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی و نرخ حق بیمه 20درصد شامل بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی است.

اعتمادآنلاین| معاون توسعه و تعمیم بیمه اداره کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی جزئیات پوشش بیمه ای مددجویان نهادهای حمایتی را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، مجید حسن زاده در این باره گفت: مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی در قالب بیمه حرف و مشاغل آزاد تامین اجتماعی تحت پوشش قرار دارند. در مجموع حدود 67 هزار مددجو را تحت پوشش داریم.

وی افزود: در حالت کلی بیمه حرف و مشاغل آزاد دارای سه سطح 14، 16 و 20 درصد حق بیمه است که دو درصد هرکدام از این نرخ ها سهم دولت است. نرح حق بیمه 14درصد شامل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی، نرخ حق بیمه 16 درصد شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی و نرخ حق بیمه 20درصد شامل بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی است.

معاون توسعه و تعمیم بیمه اداره کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه مبنای دریافت حق بیمه، حداقل دستمزد است که برای مددجویان تحت پوشش، 10 درصد حداقل دستمزد باید از محل قانون هدفمندی یارانه ها پرداخت شود گفت: در قانون هدفمندسازی یارانه ها بر گسترش پوشش بیمه‌ای گروه‌های خاصی از جامعه که مددجویان، زنان سرپرست خانوار شهری و مربیان مهدهای کودک از جمله آنهاست، تاکید شده است. منظور از مددجویان همان افرادی هستند که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اند ولی خویش فرمایی کار می‌کنند و نهادها حمایتشان می کنند.

حسن زاده افزود: مددجویان کمیته امداد دو گروه هستند که برای یک گروه مددجویان یارانه‌ای که سهم بیمه شده است را کمیته امداد می پردازد و 10 درصد حق بیمه نیز باید از محل هدفمندی یارانه‌ها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود. گروه دیگر که کل حق بیمه سهم بیمه شده و 10 درصد را کمیته امداد می‌پردازد.

وی با بیان اینکه درمان مددجویان برعهده سازمان بیمه سلامت و بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی شان تحت پوشش تامین اجتماعی است گفت: بهزیستی 10 درصد از حق بیمه را خودش می‌پردازد و مددجو آن 2، 4 و 8 درصد حق بیمه را در سطوح یاد شده پرداخت می کند.

معاون توسعه و تعمیم بیمه اداره کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در ادامه نرخ حق بیمه سال 1400 را برای این گروه اعلام کرد و گفت: حداقل دستمزد سال 1400 معادل 2 میلیون و 650 هزار تومان است که 2 درصد حداقل حدود 53000 تومان، 4 درصد حداقل حدود 106 هزار تومان و 8 درصد حداقل حدود 212 هزار تومان می شود که سازمان بهزیستی و کمیته امداد طبق شرایط گفته شده پرداخت می کنند.

دیدگاه تان را بنویسید

 

ویدیو پیشنهادی