نتایج جستجو :

  • بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (پنجشنبه، ۲۲ اردیبهشت‌ماه) اعلام کرد که بر اساس آن نرخ رسمی ۱۳ ارز…

  • بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (یکشنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) اعلام کرد که بر اساس آن نرخ رسمی ۱۰ ارز…

  • بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (پنجشنبه، یکم اردیبهشت‌ماه) اعلام کرد که بر اساس آن نرخ رسمی ۱۲ ارز…

  • بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (شنبه، ۲۷ فروردین‌ماه) اعلام کرد که بر اساس آن نرخ رسمی ۲۹ ارز کاهش…

  • بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (یکشنبه، ۲۱ فروردین‌ماه) اعلام کرد که بر اساس آن نرخ رسمی ۱۵ ارز…

  • بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (چهارشنبه، ۱۷ فروردین‌ماه) اعلام کرد که بر اساس آن نرخ رسمی ۲۷ ارز…

  • بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (پنجشنبه یازدهم فروردین ماه) اعلام کرد و بر اساس آن نرخ رسمی ۹ ارز کاهش و ۲۸…

  • بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز ( چهارشنبه، دهم فروردین ماه ۱۴۰۱) اعلام کرد که بر اساس آن نرخ رسمی پنج ارز…

  • بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (سه‌شنبه، نهم فروردین‌ماه) اعلام کرد که بر اساس آن نرخ رسمی ۲۲ ارز کاهش و ۱۶…

  • بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (دوشنبه، ۱۶ اسفند ماه) اعلام کرد که بر اساس آن، بهای ۱۶ واحد پولی افزایش و…