ودلادیمیر پوتین

  • ۲۸ تیر ۱۴۰۱

    برخی معامله‌گران بازار اعتقاد دارند که سفرهای سیاسی و انتشار اخبار مثبت، شاید بتواند قیمت دلار را به زیر بکشد.

۱