مجتبی فقیهی

  • ۵ تیر ۱۳۹۷

    در حضور هنرمندان

    نشان صلح کودک با حضور هنرمندان و شخصیت های دیپلمات در مرکز اطلاعات سازمان ملل در تهران رونمایی شد.