رکورد حسین رضازاده

  • ۷ مهر ۱۳۹۸

    در ویدئوتیتر «اعتمادآنلاین» ببینید:

    حسین رضازاده در المپیک 2004 آتن توانست با مهار وزنه 263.5 کیلوگرم رکورددار جهان شود. تغییر اوزان وزنه‌برداری در سال…