رمز ارز ایرانی

  • ۲۹ شهریور ۱۴۰۱

    ​رمز ریال بانک مرکزی که از ۱۴ شهریورماه بصورت پیش آزمایشی و با مبلغ ۱ میلیارد تومان رسماً منتشر شده است، اکنون در…

  • ۹ خرداد ۱۴۰۱

    علی صالح آبادی خبر داد:

    رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه رمز ریال شهریورماه سال جاری متولد خواهد شد، گفت: اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی…

۱