حمس

  • ۲۰ شهریور ۱۴۰۱

    بشار اسد رئیس جمهور سوریه امروز یکشنبه برای بازگشایی مرکز ملی نخبگان حمص به این شهر سفر کرد.

۱