کیهان:

در کشورهای بدون حجاب هم مردان چشم‌ودل سیر نیستند؛ فیلم پورن تماشا می‌کنند!

روزنامه کیهان نوشت: طبق گزارشی که در سال 2023 در مجله آمریکایی ballardbrief منتشر شد 69 درصد از مردان آمریکایی و 27 درصد از زنان از پورنوگرافی استفاده می‌کنند.

در کشورهای بدون حجاب هم مردان چشم‌ودل سیر نیستند؛ فیلم پورن تماشا می‌کنند!
کد خبر: 631701
|
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۲۱:۰۰:۵۷

روزنامه کیهان تاکید کرده آزادی حجاب باعث به ثبات رسیدن جنسی جامعه نمی‌شود. این روزنامه این نتیجه را در گزارشی با عنوان «آیا در کشورهای بدون حجاب مردان چشم و دل سیرند؟» گرفته است.

به گزارش کیهان، هنوز هم هستند افرادی که باور دارند با آزادی حجاب و پوشش در کشور، حرص و ولع مردان نسبت به جنس زن کمتر شده و به مرور جامعه از نظر جنسی به ثبات و امنیت عمومی خواهد رسید، درست مثل کشورهای خارجی!هرچند این ادعا در کشور ما قابلیت راستی‌آزمایی ندارد، اما می‌توان با مراجعه به آمار و داده‌های مرتبط با این موضوع در کشورهای مختلف جهان به تعمیم نتایج پرداخت. ب

این روزنامه سپس نوشته است: طبق گزارشی که در سال 2023 در مجله آمریکایی ballardbrief منتشر شد 69 درصد از مردان آمریکایی و 27 درصد از زنان از پورنوگرافی استفاده می‌کنند. در میان مردان 16 تا 24 ساله 17 درصد هر روز و 25 درصد 3تا5 روز در هفته و 24 درصد 1 تا 2 روز در هفته پورنوگرافی تماشا می‌کنند. در میان زنان آمریکایی 16 تا 24 ساله این نسبت برای روزانه 1.2 درصد، برای 3 تا 5 روز در هفته 3.1 درصد و برای 1 تا 2 بار در هفته 8.6 درصد بود. 

 

 

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها