کد خبر: 530219

روح الله نجابت، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور تشریح کرد:

اصلاح ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور گفت: جهت تامین نظر شورای نگهبان در اصلاحیه الحاق یک تبصره به ماده ۶۳ قانون انتخابات شوراها، تصمیمات هیات مرکزی نظارت منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات حداکثر ظرف دو روز کاری پس از ابلاغ به داوطلب یا انتشار عمومی، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.

روح الله نجابت، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور در تشریح کار کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها گفت: در این نشست بررسی طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۶۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور که برای مرحله دوم از طرف شورای نگهبان اعاده شده بوده مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، نجابت اضافه کرد: در تبصره ۶ مصوبه مجلس آمده؛ آراء و تصمیمات هیأت مرکزی نظارت درخصوص تأیید یا رد صلاحیت نامزدها و تأیید یا ابطال انتخابات منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات حداکثر ظرف مدت ۴۸ پس از اعلام نظر هیأت مرکزی نظارت به داوطلب، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. دیوان نیز موظف است به موضوع خارج از نوبت رسیدگی کند و چنانچه رأی را واجد ایراد موثر تشخیص دهد، لازم است شعبه رسیدگی کننده با ذکر موارد به صورت مستند و مستدل و با ذکر مصادیق، موضوع را به هیأت مرکزی نظارت جهت اتخاذ تصمیم­ اعاده نماید.

وی  تصریح کرد  ابهامات وارده شورای نگهبان به این مصوبه بدین شرح است:

۱. از این جهت که سازوکار پیشبینی شده نافی ترتیبات ذیل ماده ۶۳ قانون قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است یا خیر؟ ابهام دارد که پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

۲. از این جهت که منظور از ۴۸ ساعت دو روز کاری است یا شامل تعطیلات رسمی می‌­شود ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

۳. آیا تصریح به تایید یا ردصلاحیت نامزدها یا تایید ابطال انتخابات نافی حق شکایات افراد از سایر تصمیمات هیأت مرکزی نظارت است، دارای ابهام است و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

۴. آیا در تمام موارد موضوعه تبصره اعلام به داوطلب خصوصیتی دارد یا خیر؟ و همچنین از این جهت که مبدا محاسباتی مهلت ۴۸ ساعته چه زمانی است، ابهام دارد که پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

نجابت با اشاره به اصلاحیه این مصوبه از سوی کمیسیون امور داخلی گفت:در پی ایراد این ابهامات کمیسیون در جلسه مذکور  بدین شکل مصوبه را اصلاح نمود که: آراء و تصمیمات هیات مرکزی نظارت منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات حداکثر ظرف دو روز کاری پس از ابلاغ به داوطلب یا انتشار عمومی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. دیوان نیز موظف است به موضوع خارج از نوبت رسیدگی کند و چنانچه رأی را واجد ایراد موثر تشخیص دهد، شعبه رسیدگی کننده باید با ذکر همه­ موارد به صورت مستند و مستدل و با تعیین مصادیق موضوع را جهت اتخاذ تصمیم نهایی به هیأت مرکزی نظارت اعاده کند. هیات مرکزی نظارت پس از رسیدگی به ایرادات شعبه رسیدگی کننده، اقدام به صدور رأی نهایی می‌نماید. این رأی غیرقابل شکایت در دیوان عدالت اداری می­‌باشد. رأی هیات مرکزی قطعی می­‌باشد.

دیدگاه تان را بنویسید

 

ویدیو پیشنهادی