علی شکوری‌راد

ایمیل

mahaesfand@gmail.com
اخبار مرتبط
  • علی شکوری‌راد نوشت: در میان اصلاح‌طلبان که بخش بزرگی از جامعه ما را تشکیل می‌دهند و اصلی‌ترین آلترناتیو حاکمیت موجود در ایران هستند بهزاد نبوی یک سرمایه نمادین است و کمتر کسی از آنها است که از اندیشه، تحلیل و‌ منش او در سپهر سیاسی ایران تاثیر نپذیرفته باشد.