حسین حقگو

ایمیل

mahaesfand@gmail.com
اخبار مرتبط
  • حسین حقگو نوشت: دولت‌های مستقر از طریق انواع ابزارهای در اختیار سعی داشته‌اند تا جریان همسو با خود را در اتاق‌ها مسلط و تقویت نمایند. در واقع اتاق‌های بازرگانی به نوعی منعکس‌کننده جریان اقتصاد سیاسی حاکم بر قوه مجریه بوده است.