کد خبر: 525718

16آذر؛ دانشگاه‌ها به امید دیدار دانشجو

هر سال 16آذر از دو حالت خارج نیست؛ یا دانشجو هستی و با برنامه‌های دانشگاه و دورهمی دانشجویی روزت را می‌گذرانی، یا از دانشگاه خاطره‌های تلخ و شیرینی باقیمانده را به شکل‌های مختلف به یاد می‌آوری.

اعتمادآنلاین| مرتضی روشندل‌زاده، فعال فرهنگی نوشت: واژه دانشجو بار معنایی سنگینی دارد، از آن دست کلمه‌هایی است که گستره وسیعی از صفت‌ها را یادآور می‌شود. دانشجو بودن یعنی آزادی‌خواهی، جوانی‌کردن، خطا داشتن، روشنفکری، شادابی، شکست عشقی، وجدان بیدار و آگاه جامعه‌بودن و... در کنار کسب علم، مهارت، پویایی!

هر سال 16آذر از دو حالت خارج نیست؛ یا دانشجو هستی و با برنامه‌های دانشگاه و دورهمی دانشجویی روزت را می‌گذرانی، یا از دانشگاه خاطره‌های تلخ و شیرینی باقیمانده را به شکل‌های مختلف به یاد می‌آوری.

انصافاً دوران دانشگاه، چیز دیگری است و فرق دارد، شیرینی و ماندگاری روزهای دانشجویی را نمی‌شود کتمان کرد، نمی‌شود از خاطر فرد و البته نمی‌شود دوباره برگرداند!

شاید تجربه‌ کلاس‌های مجازی و سپری کردن این روزها، پشت یک صفحه چنداینچی و تبدیل شدن دانشجو به ربات‌های پشت سیستم‌نشین برای شرکت در کلاس‌ها و وبینارهای مجازی را، هیچ آدم دیگری در تاریخ به این شکل تجربه نکند!

الان باید با یک شاخه گل جلوی دانشگاه منتظر آش‌رشته باشید، در هوای بارانی لذت ببرید، و به جای غذای خانه باید ناهار سلف را رزرو می‌کردید با مخلفاتی که به مناسبت روز دانشجو می‌دهند.

کنار هم نشستن در سلف، 10نفری جمع شدن در یک اتاق 4نفری، نشستن 30تا دانشجو در کلاس‌های بزرگ و کوچک و همه اتفاق‌ها و کارهایی که تا قبل از کرونا بخشی از زندگی بودند، همه این‌ها را خوب می‌دانیم و این را هم ایمان داریم، روزهای خوب قطعاً خواهد آمد. به زودی در دانشگاه‌ها جمع می‌شویم و این روز را کنار یکدیگر جشن می‌گیریم؛ بدون کرونا و با همان نشاط و پویایی همیشگی که یک جامعه مطتابه‌گر از دانشگاه و دانشجو انتظار دارد.

دیدگاه تان را بنویسید

 

ویدیو پیشنهادی