حسین کاشفی فعال سیاسی:

دولت و مجلس درکی از سختی های زندگی مردم ندارند

حسین کاشفی فعال سیاسی به افزایش قیمت اقلام اساسی و تورم مسکن واکنش نشان داد و دلیل آن را فاصله بین دولت و ملت اعلام کرد.

دولت و مجلس درکی از سختی های زندگی مردم ندارند
کد خبر: 626697
|
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ ۲۳:۴۰:۰۰

حسین کاشفی فعال سیاسی گفت: اینطور نباشد که دولتی ها به آرمان های ایدئولوژیک خود توجه کنند و نمایندگان مجلس هم فقط در تلاش باشند و کارهایی انجام بدهند و حرف هایی بزنند که در انتخابات آتی تاًیید صلاحیت شوند.

به گزارش نواندیش، مهم‌ترین بخش‌های گفتگوی حسین کاشفی، عضو ارشد حزب اتحاد ملت ایران می‌خوانید:

  • با همه بحران ها با دولتی مواجه ایم که فیلتر می کند و اظهارات شاذ مطرح می کند. در نتیجهِ‌ این مردم هستند که روز به روز با گره های معیشتی بیشتری روبرو می شوند.
  • آنهم در حالی که هیچ،‌ تاًکید می کنم هیچ امیدی به اصلاح امور ندارند. در واقع وقتی دولتی داریم که با فقدان تجربه و تخصص روبرو است،‌ مگر می توان امیدوار به اصلاح امور بود؟ قطعاً «نه»!
  • مردم ایران در بزنگاه های دشواری پای کشورشان ایستاده اند و بارها ثابت کرده اند،‌ حتی حاضرند از آسایش خود بگذرند تا خللی به کشور وارد نشود.
  • شرح این شرایط مویدِ‌ این است که تحمیل هزینه و سختی به این مردم ظلمی آشکار است.
  • بنابراین لازم است،‌ همه ارکان نظام،‌ اعم از انتخابی و انتصابی همهِ هم و غم شان را فقط در راستای تزریق امنیت،‌ به ویژه امنیت اقتصادی به جامعه به کار بگیرند.
  • یعنی اینطور نباشد که دولتی ها به آرمان های ایدئولوژیک خود توجه کنند و نمایندگان مجلس هم فقط در تلاش باشند و کارهایی انجام بدهند و حرف هایی بزنند که در انتخابات آتی تاًیید صلاحیت شوند.
  • با نگاهی نه چندان دقیق به نوع فعالیت این روزهای دولت و مجلس می توان به این نظر رسید که هم دولتی ها و هم مجلس نشینان درکی از سختی هایی که زندگی را برای مردم دشوار کرده است، ندارند.
  • در واقع این فضای هزینه ساز و نگران کننده ریشه در انتخابات های کم راًی ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ دارد. به این معنی که برندگانِ انتخابات کم مشارکت نمی توانند توقع های افکار عمومی را بفهمند که این امر ترمیمِ‌ فضای کدر را بعید می کند.
  • ای کاش نظام سیاسی با اشراف به بدی شرایط و تعدد تنگناها به الزام های ضروری جهت حضور اکثریت جامعه در پای صندوق های راًی توجه کافی داشته باشند تا مدیریت کشور به دست شایسته ها بیفتد. 
  •  اصلاح طلبان جریانی ریشه دار هستند که واقعاً دغدغه نظام،‌ کشور و البته مردم را دارند. توصیه ام به نظام سیاسی چیزی غیر از این نمی‌تواند باشد که با فراهم کردن فضای انتخابات رقابتی کاری کند تا اعتماد عمومی به حاکمیت بازیابی شود.

 

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها