ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس:

هر کسی فسادی کشف کند درصدی از اعلام فساد را به عنوان حق‌الکشف می‌گیرد

یک نماینده مجلس گفت: از این به بعد هر کسی که فساد را ببیند و اعلام کند هم درصدی از اعلام فساد به عنوان حق‌الکشف به آنان تعلق می‌گیرد و هم امنیت خود و خانواده‌اش را در بر می‌گیرد.

هر کسی فسادی کشف کند درصدی از اعلام فساد را به عنوان حق‌الکشف می‌گیرد
کد خبر: 602603
|
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ۰۷:۴۵:۲۵

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با اشاره به بررسی طرح حمایت مالی از افشاگران فساد در مجلس و نگاه نمایندگان به بحث افشاگری فساد، بیان کرد: مجلس این روزها طرحی را تحت عنوان سوت زنی در دستور کار خود دارد به این معنی که به دنبال حمایت از افشاکنندگان فساد است. از این به بعد هر کسی که فساد را ببیند و اعلام کند هم درصدی از اعلام فساد به عنوان حق الکشف به آنان تعلق می گیرد و هم امنیت خود و خانواده اش را در بر می گیرد.

به گزارش ایسنا، این عضو کمیسیون امور داخلی در ادامه اظهار کرد: صندوق بازنشستگی نیز اخیرا گامی در این راستا برداشته است و با راه اندازی سامانه نظارت مردمی در راستای تحقق طرح سوت زنی گام برداشته است. این امر اکنون در دنیا نیز باب است و قطعا در جلوگیری از وقوع تخلف و فساد موثر خواهد بود. ما نیز باید به این سمت حرکت کنیم که افراد هر نوع فسادی در دستگاه ها به هر شکلی می بینند را در سامانه ثبت کنند.

نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس طرح مجلس نیز برای اعلام تخلف در حوزه مالی، بانکی و بیمه ای و اقتصادی یک سامانه راه اندازی خواهد شد و مردم نیز با حفظ محرمانگی می توانند گزارش های خود را ثبت کنند. همه این اقدامات قطعا در جلوگیری از وقوع تخلف در دستگاه ها موثر خواهد بود.

دیدگاه تان را بنویسید

نیازمندی ها

خواندنی ها