ریشه فریاد شعارهای مستهجن از دیدگاه روزنامه اطلاعات؛ وقتی جوانان شاهد ادبیات تند و خشن متولیان امر هستند، هنجارشکنی می‌‌کنند

روزنامه اطلاعات نوشت: وقتی جوانان شاهد ادبیات تند و خشن در رسانه‌ها، خطبه‌های ائمه جمعه و اظهارات متولیان امر هستند دست به هنجارشکنی می‌زنند.

ریشه فریاد شعارهای مستهجن از دیدگاه روزنامه اطلاعات؛ وقتی جوانان شاهد ادبیات تند و خشن متولیان امر هستند، هنجارشکنی می‌‌کنند
کد خبر: 591408
|
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۱۸:۴۰:۰۰

روزنامه اطلاعات به واکاوی شعارهای اعتراضات پرداخته و در بخشی از آن ریشه شعارهایی با محتوای مستهجن را بررسی کرده است.

به گزارش اطلاعات، یکی از محورهای شعارهای اعتراضات اخیر، شعارهایی با محتوای مستهجن و رکیک جنسی نه فقط در کف خیابانها، بلکه تسری این شعارها در مراکز آموزشی کشور بود. شعارهایی که حتی پای بعضی غذاها را هم به مرکز اعتراضات وارد کرد... وقتی جوانان شاهد ادبیات تند و خشن در رسانه ها اعم از رسانه ملی و مدعوین آن یا در برخی خبرگزاری ها و رسانه های مکتوب وابسته به نهادها، یا در مواضع و خطبه های بعضی ائمه جمعه و طی اظهارات برخی متولیان امر؛ به علاوه، وقتی مجال طرح نظرات خود را از طریق شیوه های مرسوم نمی بینند؛ تحقق وعده های مسئولان برای فراهم کردن فضایی به منظور بیان اعتراض و خواست خود را به شیوه منطقی و متمدنانه نمی یابند؛ کرسی های آزاد اندیشی دانشگاهها در حد حرف باقی می ماند، شرایط برای این فراهم می شود که برخی جوانان که قیود ارزشی مستحکمی نداشته باشند ، دست به هنجارشکنی بزنند و پا از حیطه ادب و اخلاق بیرون نهند. در این بستر، انگشت اتهام را به سمت چه کسی باید گرفت؟

 

دیدگاه تان را بنویسید

نیازمندی ها

خواندنی ها