کد خبر: 530932

ظریف: من هم ناراحت و اندوهگینم

دو سال پیش، زندگی 176 نفر به طور ناگهانی به دلیل یک خطای وحشتناک پایان یافت و هزاران بازمانده با دردی که التیام نخواهد یافت برجای گذاشت.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین ایران در توییتر نوشت:دو سال پیش، زندگی 176 نفر به طور ناگهانی به دلیل یک خطای وحشتناک پایان یافت و هزاران بازمانده با دردی که التیام نخواهد یافت برجای گذاشت.

در حالی که هیچ چیز عزیرانی را که از دست داده اند به آنها بر نمی گرداند، من یک بار دیگر صمیمانه تسلیت و پوزش خود را به همه کسانی که عزیزانشان را از دست دادند، ابراز می کنم.

ما نیز با شما اندوهگین شدیم.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

ویدیو پیشنهادی