کد خبر: 529099

سازوکار انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به «طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس درباره سازوکار انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان» را رفع کردند.

در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۷ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان با حذف مواد ۱، ۲ و ۳ طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.

به گزارش ایرنا، مواد حذف شده مذکور بدین شرح است:

بر اساس ماده یک یک مبحث به‌عنوان مبحث دوازدهم (انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان) به فصل اول باب دوم قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی الحاق و ماده (۲۰۱مکرر) به ذیل آن اضافه می‌شود: «ماده۲۰۱مکرر- در اجرای اصل نود و یکم (۹۱) قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه حقوقدانان شورای نگهبان را از میان حقوقدانان مسلمان تحصیل‌کرده در رشته‌های مختلف حقوقی با مشخصات کامل به همراه سوابق علمی و تجربی، به تعداد حداقل دوبرابر مورد نیاز، به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند.

طبق تبصره این ماده پس از معرفی حقوقدانان به مجلس شورای اسلامی، انصراف هر یک از آنان قبل از اینکه موضوع در دستور هفتگی مجلس قرار گیرد، امکان‌پذیر است و رئیس قوه قضائیه فرد یا افراد جایگزین را به‌صورت مکتوب به مجلس اعلام می‌کند.

در ماده ۲ این طرح آمده است: جزء (۲) بند «ز» ماده (۱۱۷) قانون به بند «د» این ماده منتقل می‌شود و عبارت «انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان (مرحله دوم)» به‌عنوان یک بند ذیل بند «هـ» ماده (۱۱۷) قانون اضافه می‌شود.

بر اساس ماده ۳ نیز متن زیر به‌عنوان تبصره (۶) به ماده (۲۴) قانون آیین‌نامه داخلی اضافه می‌شود: اعضای حقوقدان شورای نگهبان مشمول مقررات این ماده و تبصره‌های آن می‌باشند و با لحاظ ضوابط مقرر در این ماده می‌توان به صلاحیت آنان اعتراض نمود.

دیدگاه تان را بنویسید

 

ویدیو پیشنهادی