کد خبر: 528758

سید مصطفی میرسلیم رئیس شورای مرکزی موتلفه ماند

سید مصطفی میرسلیم با رای اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، رئیس شورای مرکزی دوره سیزدهم حزب شد.

پس از برگزاری اولین جلسه شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در دوره سیزدهم، «سید مصطفی میرسلیم» با رای اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، رئیس شورای مرکزی دوره سیزدهم حزب شد.

به گزارش مهر، همچنین «حسین انواری» به عنوان نایب رئیس شورای مرکزی اسلامی انتخاب شد.

«حسن پزشکیان» و «امیر نظیفی» نیز به عنوان منشی‌های هیئت رئیسه شورای مرکزی با رای اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، شدند.

دیدگاه تان را بنویسید

 

ویدیو پیشنهادی