کد خبر: 525627

مدیر مسئول بورس نیوز مجرم شناخته شد

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات گفت: در روز دوشنبه 15 آذر ماه 1400 در شعبه 3 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کاشانکی، دو پرونده رسیدگی شد.

اعتمادآنلاین| احمد مومنی راد، سخنگوی هیات منصفه مطبوعات گفت: پرونده اول مربوط به متهم مدیر مسئول پایگاه خبری بورس نیوز به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر بود که هیات منصفه با اکثریت آرا در موضوع اتهام، متهم را مجرم دانست و نیز با اکثریت آرا، وی را در این اتهام مستحق تخفیف دانست.

به گزارش ایسنا، وی افزود: پرونده دوم مربوط به متهم مدیر مسئول حبرگزاری راه دانا به اتهام نشرمطالب غیر واقع به قصد اضرار به غیر بود که با توجه به رضایت مشروط شاکی و تقاضای استمهال وکیل متهم، دادگاه با این تقاضا موافقت کرد و رسیدگی به آینده موکول شد.

دیدگاه تان را بنویسید

 

ویدیو پیشنهادی