کد خبر: 544326

انتقاد روسیه از پیام نوروزی بایدن:

دوروی سنتی امریکا!

صفحه سفارت روسیه در تهران با انتشار عکسی از بایدن و همسرش در کنار سفره هفت سین نوشت: کسانی که در طول مدت طولانی تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی علیه ایران اعمال می‌کنند و به این کشور فشار اقتصادی وارد می‌آورند، عید نوروز را تبریک عرض می‌کنند. دوروی سنتی امریکا!

صفحه سفارت روسیه در تهران با انتشار عکسی از بایدن و همسرش در کنار سفره هفت سین نوشت: کسانی که در طول مدت طولانی تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی علیه ایران اعمال می‌کنند و به این کشور فشار اقتصادی وارد می‌آورند، عید نوروز را تبریک عرض می‌کنند. دوروی سنتی امریکا!

به گزارش انتخاب، اینستاگرام سفارت روسیه در تهران با انتقاد از تحریم های آمریکا علیه ایران و پیام نوروزی بایدن آنها را دورو نامید.

صفحه سفارت روسیه در تهران با انتشار عکسی از بایدن و همسرش در کنار سفره هفت سین نوشت: کسانی که در طول مدت طولانی تحریم های یکجانبه غیرقانونی علیه ایران اعمال می کنند و به این کشور فشار اقتصادی وارد می آورند، عید نوروز را تبریک عرض می کنند.

دوروی سنتی امریکا!

دیدگاه تان را بنویسید

 

ویدیو پیشنهادی