کد خبر: 532063

ترکیب جدید وزرای دولت قزاقستان مشخص شد

رئیس جمهور قزاقستان فرمانی در مورد ترکیب جدید دولت این کشور امضا کرد.

قاسم ژامرت تاکایف رئیس جمهور قزاقستان فرمانی در مورد ترکیب جدید دولت این کشور را امضا کرد.

به گزارش فارس و بر اساس این دستور «رومان سکلیار» معاون اول نخست وزیر، «یرالی توگژانف» معاون نخست وزیر، «مختار تلئوبردی» معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه، «باخیت سلطان اف» معاون نخست وزیر و وزیر تجارت و همگرایی، «گالیمژان کایشیبایف» رئیس دفتر نخست وزیر، «مراد بیکتان اف» وزیر دفاع، «یرلان تورغومبایف» وزیر کشور، «عسکر عمراف» وزیر اطلاعات و توسعه اجتماعی، «یربال کاراشوکییف» وزیر کشاورزی، «کانات موسین» وزیر دادگستری،  «آسخات آیماگامبیت اف» وزیر آموزش و علوم، «آژار گینیات» وزیر بهداشت، «سریک شاپکن اف» وزیر کار و حفاظت اجتماعی، «کایربیک اوسکنبایف» وزیر صنایع و توسعه زیرساخت، «یرولان ژامائوبایف» وزیر دارایی، «دائورن آبایف» وزیر فرهنگ و ورزش، «یوری الیین» وزیر شرایط اضطراری، «علی‌بیک کوئانتیراف» وزیر اقتصاد ملی، «بغداد موسین» وزیر توسعه دیجیتالی، نوآوری و صنعت هوافضا، «سریک‌کالی بریکیش اف» وزیر محیط زیست، زمین شناسی و منابع طبیعی، «بالات آکچولاک اف» وزیر انرژی قزاقستان تعیین شدند.

از این میان «یرالی توگژان اف» معاون نخست وزیر، «مختار تلئوبردی» معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه، «باخیت سلطان اف» وزیر تجاری و همگرایی و معاون نخست وزیر، «گالیمژان کایشیبایف» رئیس دفتر نخست وزیر، «مراد بیکتان اف» وزیر دفاع، «یرلان تورغومبایف» وزیر کشور، «یربال کاراشوکییف» وزیر کشاورزی، «آسخات آیماگامبیت اف» وزیر آموزش و علوم، «سریک شاپکین اف» وزیر کار و حفاظت اجتماعی اهالی، «یرولان ژامائوبایف» وزیر دارایی، «یوری ایلیین» وزیر شرایط اضطراری، «بغداد موسین» وزیر توسعه دیجیتالی، نوآوری و صنایع هوافضا و «سریک‌کالی بریکیش اف» وزیر محیط زیست، زمین شناسی و منابع طبیعی سمت‌های خود را حفظ کردند.

شایان ذکر است که دولت قزاقستان در پی اعتراضات گسترده در مناطق مختلف این کشور به سبب افزایش دوبرابری قیمت سوخت گاز در روز 5 ژانویه استعفا داد.

دیدگاه تان را بنویسید

 

ویدیو پیشنهادی