کد خبر: 530831

کره شمالی به دنبال نویسنده شعار «کیم جونگ اون حرامزاده»

فرد شعار نویس نوشته: " کیم جونگ اون حرامزاده، مردم به خاطر تو از گرسنگی می میرند."

نوشتن یک شعار دیواری توهین آمیز علیه رهبر کره شمالی همه نهادها و ارگان های امنیتی کره شمالی را برای یافتن فرد خاطی بسیج کرده است.

به گزارش عصر ایران، از روز ٢٢ دسامبر گذشته (٢ هفته پیش) که یک شعار دیواری علیه رهبر کره شمالی در روی ساختمانی در محله "پیونگ چون" در شهر پیونگ یانگ پایتخت کره شمالی دیده شد، نهادهای امنیتی کره شمالی بسیج شده اند که فرد شعار نویس را بیابند.

شعار نویسی علیه رهبر کره شمالی در تاریخ ٧٠ ساله حکومت کمونیستی این کشور کم سابقه است و مجازات چنین اقدامی تبعید به اردوگاه های کار اجباری و یا حتی در مواردی می تواند مرگ باشد.

فرد شعار نویس نوشته: " کیم جونگ اون حرامزاده، مردم به خاطر تو از گرسنگی می میرند."

دیدگاه تان را بنویسید

 

ویدیو پیشنهادی