کد خبر: 528857

آغاز پنجمین کنفرانس تاریخ روابط خارجی ایران

پنجمین کنفرانس تاریخ روابط خارجی ایران با موضوع تاریخ جوامع ایرانیان خارج از کشور و سیاست خارجی برگزار شد .

پنجمین کنفرانس تاریخ روابط خارجی ایران با موضوع تاریخ جوامع ایرانیان خارج از کشور و سیاست خارجی برگزار شد .

به گزارش ایسنا، این کنفرانس  با حضور حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه در ساختمان شهید سلیمانی مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی المللی وزارت امور خارجه برگزار شده است .

وزیر امور خارجه، در ابتدای این نشست نمایشگاه اسناد مربوط به این کنفرانس را نیز افتتاح کرد .

در این کنفرانس تعدادی از پژوهشگران عرصه سیاست خارجی و کارشناسان مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی المللی وزارت امور خارجه حضور دارند .

دیدگاه تان را بنویسید

 

ویدیو پیشنهادی