احمد نادری نماینده مجلس مطرح کرد

عمده ارز دست بنگاه‌های دولتی است

وضع امروز، ارتباط کمی با تحریم خارجی دارد و بیشتر نتیجه خلاء اقتدار است.

به گفته یکی از نمایندگان مجلس عمده ارز دست بنگاه‌های دولتی است و تا زمانیکه دولت از آن‌ها حساب‌کشی نکند وضع همین است.

عمده ارز دست بنگاه‌های دولتی است
کد خبر: 599265
|
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ ۲۱:۱۵:۳۲

احمد نادری نماینده مجلس در خصوص جلسه غیر علنی امروز درباره موضوع ارز نوشت: وضع امروز، ارتباط کمی با تحریم خارجی دارد.

به گزارش انتخاب، وی در این باره نوشت: جلسه غیر علنی امروز با دولت با موضوع ارز برگزار شد. وضع امروز، ارتباط کمی با تحریم خارجی دارد و بیشتر نتیجه خلاء اقتدار است.

تا زمانی که دولت نخواهد بپذیرد که عمده ارز دست شرکتها و بنگاه‌های مرتبط با خودش است، و نخواهد از آنها حساب کشی کند؛ وضع بهتر از این که هیچ، بدتر خواهد شد.

 

دیدگاه تان را بنویسید

نیازمندی ها

خواندنی ها