کد خبر: 565111

راه‌اندازی واحد CHC (مرکز رضایت و خشنودی مشتریان) در گروه بهمن

گروه بهمن نخستین خودروسازی است که واحد CHC (مرکز رضایت و خشنودی مشتریان) را در مجموعه خود راه اندازی کرده است.

گروه بهمن نخستین خودروسازی است که واحد CHC (مرکز رضایت و خشنودی مشتریان) را در مجموعه خود راه اندازی کرده است.

مرکز CHC توسعه یافته CRM سنتی است و با تغییر رویکرد به نیاز اصلی مشتریان پی برده و قبل از اینکه نارضایتی مشتری به شکایت برسد، در همان ابتدا آن را رفع می نماید.

دیدگاه تان را بنویسید

 

ویدیو پیشنهادی