در گزارش ویدئویی «اعتمادآنلاین» ببینید:

در نشست خبری اولین همایش «دیپلماسی اقتصادی» چه گذشت؟

رامین مهمانپرست، دبیر اولین همایش دیپلماسی اقتصادی، در نشست خبری این همایش با اشاره به اینکه «دیپلماسی در موقعیت کنونی کشور فوق‌العاده اهمیت دارد» گفت: جدا از اینکه دیپلماسی اقتصادی به عنوان اولویت ‌مطرح می‌شود باید زمینه‌های آن هم در سفارتخانه‌های ما موجود باشد.

کد خبر: 563480

رامین مهمانپرست، دبیر اولین همایش دیپلماسی اقتصادی، در نشست خبری این همایش با اشاره به اینکه «دیپلماسی در موقعیت کنونی کشور فوق‌العاده اهمیت دارد» گفت: جدا از اینکه دیپلماسی اقتصادی به عنوان اولویت ‌مطرح می‌شود باید زمینه‌های آن هم در سفارتخانه‌های ما موجود باشد.

بخش‌هایی از این نشست را در ادامه می‌خوانید:

*جدا از اینکه دیپلماسی اقتصادی به عنوان اولویت ‌مطرح می‌شود باید زمینه‌های آن هم در سفارتخانه‌های ما موجود باشد

*دیپلماسی در موقعیت کنونی کشور فوق‌العاده اهمیت دارد

*مقام معظم رهبری سالهاست بر مباحث اقتصادی تاکید می‌کنند

*اگر تعریفی که از اقتصاد در داخل و خارج از کشور داریم کنار دیپلماسی قرار دهیم آن موقع شاهد محقق شدن دیپلماسی اقتصادی خواهیم بود

*دیپلماسی اقتصادی می‌تواند کشور را نجات دهد و آن را به اوج برساند

*دیپلماسی اقتصادی نیازمند ساختار و سازماندهی است، این به معنای درست کردن نهاد جدید نیست

*خانه دیپلماسی دوره‌های تخصصی DBA با گرایش دیپلماسی اقتصادی برگزار می‌کند

*مدیران ما در بخش‌های دولتی و خصوصی باید آموزش‌های حرفه‌ای دیپلماسی اقتصادی ببینند

*آموزش در دیپلماسی اقتصادی بسیار مهم است

 

تصویر و تدوین: مهرداد آلادین

دیدگاه تان را بنویسید