کد خبر: 562097

درآمدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری معاف از مالیات هستند

طبق بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی، اشخاص حقیقی بابت سرمایه گذاری در صندوق‌ها فعال بازار سرمایه اجباری در تسلیم اظهارنامه مالیاتی ندارند.

رئیس سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه ایی به ادارات، اعلام کرد: براساس تبصره یک ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارهای مالی، مشمول مالیات صفر است.

به گزارش تسنیم، بنابراین اشخاض حقیقی اجباری به تسلیم اظهارنامه مالیاتی ندارند.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

ویدیو پیشنهادی