کد خبر: 556162

کاهش ۶.۶ درصدی تورم تولیدکننده در زمستان ۱۴۰۰ + نمودار

براساس بررسی‌های انجام شده تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل زمستان ۱۴۰۰ به ۴۲ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل ۶.۶ واحد درصد کاهش داشته است.

 با توجه به بررسی‌های انجام شده تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل زمستان 1400 به 4.9 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصـل قبل 5.1 واحد درصـد کاهش داشته است. در این فصل، در میان بخش‌های مختلف تولیدی کم‌ترین نرخ مربوط به بخش برق با 2.1 درصد و بیش‌ترین نرخ تورم فصلی تولیدکننده مربوط به بخش صنعت با 7.8 درصد بوده است. همچنین در این فصل بخش کشاورزی با نرخ تورم 11.4- درصد مواجه بوده است.

تورم نقطه به نقطه

به گزارش تسنیم، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل زمستان 1400 به 42.0 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل 6.6 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل زمستان 1400 نسبت به فصل زمستان سال 1399، 42.0 درصد افزایش دارد. در میان بخش‌های مختلف تولیدی کم‌ترین نرخ مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق (10.6 درصد) و بیش‌ترین نرخ مربوط به بخش معدن (64.5 درصد) می‌باشد.

جدول تورم نقطه به نقطه

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل زمستان 1400 نسبت به دوره مشابه در سال قبل به 54.3 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل 6.6 واحد درصد کاهش داشته است. در فصل مورد بررسی، در میان بخش‌های اصلی تولیدی در کشـور، کم‌ترین تورم سالانه مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق (19.4 درصد) و بیش‌ترین آن مربوط به بخش معدن (92.9 درصد) است.

جدول نرخ تورم سالانه

 

 

دیدگاه تان را بنویسید