کد خبر: 529547

دشتی اردکانی،نماینده یزد در مجلس:

اتفاق نظر میان مجلس و دیوان محاسبات اتفاقات خوبی را در بودجه 1401 رقم می زند

دشتی ارکانی گفت: قوای سه گانه نیت شان بر این است که بودجه کشور مشکلات و مسائل اقتصادی را حل کند تا گریبانگیر مردم نشود. اتفاق نظر میان اعضای کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس و دیوان محاسبات می تواند امسال اتفاقات خوبی را برای بودجه رقم بزند.

«محمد رضا دشتی اردکانی» نماینده مردم یزد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه با عملکرد رئیس دیوان محاسبات طی این چند سال  و تقدیم گزارش تفریغ بودجه زودتر از موعد مقرر به مجلس گفت: ارائه به موقع یا زودتر از موعد مقرر گزارش تفریغ بودجه؛ کمک بزرگی به مجلس در بُعد نظارت می‌کند، آقای بذرپاش ظرف مدت دو سالی که در راس دیوان محاسبات حضور پیدا کرده اند، وضعیت خوبی را برای کمیسیون برنامه و بودجه و کل مجلس رقم زده اند که نظارت کامل بر عملکرد کارهای دستگاه اجرایی  را فراهم آورده است. با توجه به آنکه گزارش تفریغ بودجه زودتر از موعد مقرر به دست نمایندگان مجلس رسیده و کارشناسی های دقیقی در دیوان محاسبات صورت گرفته، در بودجه 1401 هم میتوان براحتی اعمال کارشناسی کرد. این گزارش به موقع راهگشای تصمیم گیری های اعضای کمیسیون تلفیق و همچنین نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی شده است. 

به گزارش ایسنا، وی در ادامه این گفت وگو بیان کرد: دیوان محاسبات ارتباط خوبی را با کمیسیون برنامه و بودجه بر قرار کرده است و ما هم  عملکرد آقای بذرپاش را رصد کرده ایم؛ ایشان توانسته دستاورد های خوبی را برای این سازمان به ارمغان بیاورد، نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه از عملکرد آقای بذرپاش رضایت دارند. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به همکاری مجلس و دیوان محاسبات در بودجه 1401 تصریح کرد: مجلس بررسی های دقیق خود را طبق قانون انجام خواهد داد.  قطعا نظر دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس و سایر صاحب نظران در بودجه لحاظ خواهد شد. قوای سه گانه نیت شان بر این است که بودجه کشور مشکلات و مسائل اقتصادی را حل کند تا گریبانگیر مردم نشود. اتفاق نظر  میان اعضای کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس و دیوان محاسبات می تواند امسال  اتفاقات خوبی را برای بودجه رقم بزند.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

ویدیو پیشنهادی