کد خبر: 528448

رحمت اله نوروزی،نماینده مجلس:

نهاده‌ها در قالب کشاورزی قراردادی در اختیار کشاورزان قرار بگیرد

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، گفت: برای افزایش راندمان تولید محصولات کشاورزی مانند گندم باید در قالب قراردادهای منعقد شده به کشاورزان خدمات ارائه شود.

رحمت اله نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ددر خصوص اجرای کشت قراردادی و تاثیر آن بر افزایش سطح زیرکشت گندم، گفت: برای افزایش راندمان تولید محصولات کشاورزی مانند گندم باید در قالب قراردادهای منعقد شده به کشاورزان خدمات ارائه شود.

به گزارش خانه ملت، نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید در حوزه کشاورزی به جای تقویت ستاد، صف را تقویت کنیم، ادامه داد: باید نهاده‌‎های مانند سم، کود و آب به میزان کافی و به موقع برای کشاورزان تامین شود و مهندیسن ناظر نیز بر عملکرد آنها نظارت کنند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: در مقطعی از زمان خودکفایی در تولید گندم محقق شد، در حال حاضر با توجه به تکنولوژی‌ها و تجهیزات موجود می‌توانیم میزان برداشت گندم در هر هکتار را به بیش از 9 تن افزایش دهیم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مراحل آزمایشی اجرای کشاورزی قراردادی در زمینه تولید گندم در استان گلستان اجرا می‌شود ، تصریح کرد: مقرر شده است در قالب کشاورزی قراردادی سم، کود و بذر در اختیار کشاورزان قرار بگیرد اما میزان تخصیص این نهاده‌ها مشخص نیست.

دیدگاه تان را بنویسید

 

ویدیو پیشنهادی