کد خبر: 527410

مدیرعامل سازمان بوستان‌های شهرداری:

مشکلی برای تامین برق بوستان‌های تهران وجود ندارد

مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران درباره برخی خاموشی ها در برخی بوستان های محلی تهران تاکید کرد: برای تامین برق بوستان ها در تهران مشکلی وجود ندارد.

علی محمد مختاری  درباره برخی خاموشی ها در پارک های محلی با تاکید بر اینکه نباید چنین اتفاقی در هیچ یک از بوستان های شهر تهران رخ دهد، گفت: ممکن است برخی خاموشی های مقطعی به دلیل اتصالی برق و یا نقص روی دهد که سریعا نسبت به رفع نقص اقدام می شود.

به گزارش ایسنا، وی افزود: برای تامین برق بوستان ها در تهران مشکلی نداریم و بوستانی که احداث می شود روشنایی و تامین برق آن هم به صورت همزمان انجام می شود. شهروندان می توانند در صورت مشاهده خاموشی در بوستان های شهر تهران با سامانه 137 تماس بگیرند و به محض اعلام خاموشی در سریع ترین زمان نسبت به رفع خاموشی اقدام خواهد شد.

اخیرا در برخی بوستان های محلی و یا حتی بخشی از بوستان های فرامنطقه ای تهران در شب شهروندان شاهد خاموشی هستند؛ خاموشی هایی که بوستان را به فضای بی دفاع شهری تبدیل می کند در شرایطی که در بسیاری موارد بوستان ها با هدف از بین بردن چنین فضاهایی احداث می شوند.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

ویدیو پیشنهادی