کد خبر: 525036

تأمین مالی 117 هزار میلیارد تومانی از فرابورس در سال جاری

از ابتدای سال جاری تا کنون به روش‌های گوناگون عرضه اولیه انتشار اسناد خزانه و پذیره‌نویسی و نیز افزایش سرمایه شرکت‌ها در مجموع 117 هزار میلیارد تومان تأمین مالی برای شرکت‌ها و دولت در فرابورس ایران انجام شد.

اعتمادآنلاین| یکی از مأموریت‌های ارکان بازار سرمایه از جمله فرابورس ایران، نقش تأمین مالی برای شرکت‌ها و دولت است که به وسیله انتشار انواع اوراق همچنین عرضه اولیه، پذیره‌نویسی سهام و سایر روش‌های تأمین مالی انجام می‌شود.

بر این اساس از محل عرضه اولیه به روش حراج توسط شرکت‌های غیردولتی در سال گذشته 12 هزار میلیارد تومان تأمین مالی در فرابورس انجام شد که در سال جاری این رقم تا کنون به 3 هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش فارس،یکی دیگر از ابزارها انتشار و فروش اسناد خزانه اسلامی است که توسط دولت انجام می‌شود که در سال گذشته از فرابورس ایران 38.9 هزار میلیارد تومان تأمین مالی دولت از فرابورس انجام شد که امسال این رقم به 59.7 هزار میلیارد تومان رسیده است.

همچنین یکی از روش‌های دیگر تأمین مالی شرکت‌ها و دولت پذیره‌نویسی سهام و اوراق است که منتشر می‌شود در سال گذشته دولت از محل پذیره‌نویسی در فرابورس به تأمین مالی 125.7 هزار میلیارد تومان پرداخت امسال تأمین مالی دولت از طریق پذیره‌نویسی به 39.8 هزار میلیارد تومان رسیده است.

سازمان‌های دولتی در سال گذشته بیش از هزار میلیارد تومان تأمین مالی از فرابورس انجام دادند که در سال جاری هیچ تأمین مالی از این محل صورت نگرفته است، همچنین شرکت‌های غیردولتی و پذیره‌نویسی خصوصی سال گذشته 5.3 هزار میلیارد تومان از فرابورس صورت گرفته است که امسال این رقم به 5.6 هزار میلیارد تومان رسیده است.

شبکه بانکی و شهرداری امسال و سال گذشته هیچگونه پذیره‌نویسی اوراق یا سهام در فرابورس نداشتند.

به گزارش فارس یکی دیگر از روش‌های تأمین مالی از طریق بازار فرابورس توافق بازخرید اسناد خزانه یا اوراق توسط بانک مرکزی است که سال گذشته از این محل 439 هزار میلیارد تومان تأمین مالی از فرابورس صورت گرفت امسال این رقم به 1602 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین یکی دیگر از روش‌های تأمین مالی در بازار سرمایه از طریق افزایش سرمایه شرکت‌ها است که توسط شرکت‌های غیردولتی در فرابورس سال گذشته 11.5 هزار میلیارد تومان تأمین مالی انجام شد امسال این رقم به 8.9 هزار میلیارد تومان رسیده است. در مجموع در کل سال 99 تأمین مالی صورت گرفته از فرابورس ایران به رقم 194.8 هزار میلیارد تومان رسید.

امسال تا کنون تأمین مالی مجموع دولت و بخش خصوصی و شرکت‌ها از فرابورس ایران به همه روش‌ها و همه ابزارها به 117.2 هزار میلیارد تومان رسیده است.

جدول

دیدگاه تان را بنویسید

 

ویدیو پیشنهادی