هشدار عجیب روزنامه دولت به زنان بدون حجاب؛ به مردان هوسباز اجازه می‌دهید شما را آزار و اذیت کنند!

روزنامه ایران نوشت: زنی که در جامعه بدون پوشش ظاهر شده با این اقدام به مردان هوسباز اجازه می‌دهند که جرأت ایجاد اذیت و آزار را به خود بدهند.

هشدار عجیب روزنامه دولت به زنان بدون حجاب؛ به مردان هوسباز اجازه می‌دهید شما را آزار و اذیت کنند!
کد خبر: 631476
|
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ ۲۳:۵۰:۰۰

روزنامه ایران بر این باور است زنانی که در جامعه آرایش می‌کنند بیشتر از زنان محجبه در معرض تجاوز و آزار قرار می‌گیرند.

به گزارش ایران، زنانی که در جامعه خودآرایی می‌کنند بیشتر از زنان محجبه در معرض برخوردهای زشت مردان هوسران قرار می‌گیرند. مراجعه به آمارهای تجاوز و آزار و اذیت زنان در غرب که حجاب در آنجا رایج نیست یا حتی توجه به آمارهای داخلی و سنجش نسبت میان زنان بی‌حجابی که مورد اذیت واقع می‌شوند و زنان محجبه‌ای که این وضعیت برایشان پیش می‌آید می‌تواند مؤید این مطلب باشد.

این روزنامه نوشته است: وقتی زنان با حفظ پوشش کامل و رعایت عفاف در جامعه حضور می‌یابند، مردان هوسباز دیگر حتی تصور اذیت و آزار آنها را به ذهن خودشان راه نمی‌دهند و پایشان را از حریم شخصی زندگی آنها عقب می‌کشند اما زنی که در جامعه بدون پوشش ظاهر شده با این اقدام به مردان هوسباز اجازه می‌دهند که جرأت ایجاد اذیت و آزار را به خود بدهند.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها