ببینید| برخی مجازات‌ها متناسب نیست، گاهی یا از اینطرف بوم می‌افتیم یا از آنطرف

رئیس قوه قضاییه: متناسب با جرم و آثار آن در جامعه، متناسب با خسارت‌های جرم به اعتماد مردم و ضرر و زیان ناشی از جرم باید مجازات کنیم و حکم دهیم.

ببینید| برخی مجازات‌ها متناسب نیست، گاهی یا از اینطرف بوم می‌افتیم یا از آنطرف
کد خبر: 631655
|
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۱۷:۰۰:۰۰

رئیس قوه قضاییه: متناسب با جرم و آثار آن در جامعه، متناسب با خسارت‌های جرم به اعتماد مردم و ضرر و زیان ناشی از جرم باید مجازات کنیم و حکم دهیم.

 

 

 

 

 

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها