رئیس سازمان محیط زیست:

وارد روند خشکسالی در کشور شده‌ایم

رئیس سازمان محیط زیست خاطرنشان کرد: ما روند خشکسالی در کشور داریم که باید یک تمهیداتی برای آن اندیشیده شود علم، تکنولوژی و فناوری به جای رسیده که می‌تواند خیلی از مسائل را حل کند.

وارد روند خشکسالی در کشور شده‌ایم
کد خبر: 591321
|
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ ۱۰:۱۷:۴۴

علی سلاجقه،  رئیس سازمان محیط زیست درباره بحث کمبود ذخایر سدها در کشور و احتمال خشکسالی گفت: در مورد بحث خشکسالی باید سازمان هواشناسی کشور که مرکز داده است پاسخگو باشد اما با توجه به اطلاعات شخصی وضعیت این گونه نیست.

به گزارش ایلنا، بخش هایی از گفت و گوی سلاجقه را در ادامه می خوانید:

  • ما روند خشکسالی در کشور داریم که باید یک تمهیداتی برای آن اندیشیده شود علم، تکنولوژی و فناوری به جای رسیده که می‌تواند خیلی از مسائل را حل کند.
  • بحث مدیریت منابع آب کشور باید به صورت جامع انجام شود، یعنی نباید به صورت روزمره مدیریت آب کشور را انجام دهیم بلکه به صورت جامع و در قالب یک طرح کلی باید این اتفاق بیفتد.

دیدگاه تان را بنویسید

نیازمندی ها

خواندنی ها