کد خبر: 563932

نتیجه افتضاح ۱۳ سال مرمت گنبد مسجد امام اصفهان+ ویدئو

با برچیده شدن داربست‌های گنبد مسجد امام در میدان نقش جهان اصفهان بعد از ۱۳ سال، این بار حرف از ایجاد اعوجاج روی بدنۀ این گنبد است، چین و چروکی که برخی آن را به پتویی چین‌خورده تشبیه کرده‌اند و برخی دیگر آن را یک افتضاح مرمتی خواندند.

با برچیده شدن داربست‌های گنبد مسجد امام در میدان نقش جهان اصفهان بعد از ۱۳ سال، این بار حرف از ایجاد اعوجاج روی بدنۀ این گنبد است، چین و چروکی که برخی آن را به پتویی چین‌خورده تشبیه کرده‌اند و برخی دیگر آن را یک افتضاح مرمتی خواندند.

به گزارش ایسنا، هر چند مدیر پایگاه میدان امام اصفهان، در جواب اعتراضات اولیه، آن‌ها را مشتی حرف مفت خوانده و گفته بود که اقدام ما نوسازی گنبد مسجد است، اما مرمت‌کار گنبد مسجد امام، نقد را قبول کرده و حتی مدیر کل میراث استان اصفهان هم وجود اعوجاج در دو ترک گنبد تائید کرده است.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

ویدیو پیشنهادی