کد خبر: 558800

بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه گانه در کمیسیون امور داخلی کشور

​سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه گانه در نشست امروز این کمیسیون و ارجاع برخی از مواد آن به کارگروه تخصصی خبر داد.

علی حدادی ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها، بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها به منظور تأمین نظر شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.ایرادات مربوط به ماده یک مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اصلاح عباراتی در آن صورت گرفت. ماده یک این طرح به  شفافیت مجلس بازمی گشت.

بهه گزارش ایسنا، وی در ادامه اظهار کرد: ایرادات وارده به ماده ۲ این طرح نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به دلیل نیاز به کار کارشناسی به کارگروه مربوطه ارجاع شد تا ظرف یک هفته مورد بررسی قرار گیرد. ماده ۲ این طرح نیز به شفافیت  وزارتخانه ها و هیأت وزیران مربوط بود. در نهایت طرح به کارگروه ارجاع شد  تا با کار کارشناسی نظر شورای نگهبان تامین شود.

دیدگاه تان را بنویسید

 

ویدیو پیشنهادی