در «اعتمادآنلاین» ببینید:

سرگذشت «ایران»؛ یوز آسیایی

اواخر سال ۱۴۰۰ خبر رسید که «ایران» با یک یوزپلنگ به نام «فیروز» جفت شده است. در نهایت این ماده‌یوز توانست ۳ توله نر به دنیا بیاورد که متاسفانه یکی از آنها تلف شد، اما حال ایران و دو توله دیگر خوب است.

کد خبر: 550190

در سال ۱۳۹۶ یک یوزپلنگ ۸ ماهه از دست قاچاقچیان نجات پیدا کرد.

نام این یوزپلنگ «ایران» گذاشته شد.

در سال ۱۳۹۸ خبر رسید «ایران» سن پایینی دارد و می‌تواند بچه‌دار شود.

در سال ۱۳۹۹ با نگرانی‌هایی این ماده یوزپلنگ از پردیسان به زیستگاه اصلی خود در سمنان بازگشت.

اواخر سال ۱۴۰۰ خبر رسید که «ایران» با یک یوزپلنگ نر به نام «فیروز» جفت شده است.

در نهایت این ماده‌یوز توانست ۳ توله نر به دنیا بیاورد که متاسفانه یکی از آنها تلف شد، اما حال ایران و دو توله دیگر خوب است.

دیدگاه تان را بنویسید