کد خبر: 531101

رئیس توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت مطرح کرد:

رشد فناوری سلامت و کارآفرینی در دانشگاه‌های کشور

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از توسعه فناوری سلامت و کارآفرینی در دانشگاه‌های کشور خبر داد.

محمدرضا منظم ظهر شنبه در نشست برنامه هم افزایی مراکز رشد فناوری سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اظهار کرد: با اینکه سال هاست مراکز رشد در وزارت بهداشت تأسیس شده و فعالیت می‌کنند ولی فعالیت آنها تاکنون به صورت شبکه ای نبوده است.

به گزارش مهر، وی خاطرنشان کرد: طراحی و اجرای برنامه هم افزایی مراکز رشد فناوری سلامت با هدف ارتباط مستمر و شبکه ای با توجه به ایجاد ظرفیت اشتراک تجربیات و دانش این حوزه بین دانشگاه‌های کشور مایه خیر و برکت فراوان برای سیاست گذاری و توسعه فناوری سلامت و کارآفرینی در دانشگاه‌ها و کشور خواهد بود.

منظم افزود: کمترین اثر این هم افزایی شناسایی توانمندی‌های فناوری در مراکز رشد دانشگاه‌های مختلف علوم پزشکی کشور و شکل گیری مسیری برای انتقال دانش و تجربه به سمت هم افزایی شبکه ای رشد است.

مهدی حسین نژاد، مدیر فناوری و مسئول اجرای برنامه‌های هم افزا نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: نشست‌های هم افزا که دبیرخانه علمی و اجرای آن به مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی اردبیل واگذار گردیده است در ۴ برنامه مکمل در بستر مجازی و یک نشست عمومی حضوری در صورت مجاز بودن نشست‌های حضوری تا پایان سالجاری پیش بینی شده است.

وی گفت: با مشارکت کلان مناطق آمایشی وزارت بهداشت این نشست‌های هم افزایی برگزار می‌شود و با بررسی و پایش اثر و نتایج آن در کمیته فنی مراکز رشد فناوری سلامت دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت برای سال ۱۴۰۱ نیز امتداد آن برنامه ریزی خواهد شد.

در برنامه اول هم افزایی مراکز رشد فناوری ضمن سخنرانی علمی چند تن از محققین و اعضای هیئت علمی دانشگاه در زمینه توسعه کارآفرینی و فناوری، مراکز رشد دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز، زنجان، اردبیل، قزوین و قم و اراک به ارائه تجربیات موفق و برنامه‌های ویژه اجرایی خود پرداختند.

دیدگاه تان را بنویسید

 

ویدیو پیشنهادی