کد خبر: 530303

ایستادگی محصول اندیشه

مقاومت و ایستادگی در برابر تجاوز، اشغال، انحراف، ظلم، فساد، بی‌عدالتی و... زمانی اتفاق می‌افتد که افکار و اندیشه‌های انسان‌ها بیدار شود و توانایی تشخیص سره از ناسره را داشته باشند.

محمد شریعت‌پناه در یادداشتی در اعتماد نوشت:

مقاومت و ایستادگی در برابر تجاوز، اشغال، انحراف، ظلم، فساد، بی‌عدالتی و... زمانی اتفاق می‌افتد که افکار و اندیشه‌های انسان‌ها بیدار شود و توانایی تشخیص سره از ناسره را داشته باشند. ایستادگی در برابر کژی و تعدی محصول و خروجی اندیشه ناب و زلال انسانی است. با افزایش شناخت و قدرت اندیشه، مقاومت و ایستادگی در برابر انحرافات درونی و بیرونی دوچندان می‌شود. به نوعی می‌توان گفت رابطه دو مفهوم، ایستادگی و اندیشه مستقیم و تنگاتنگ است. به هر میزان اندیشه و توانایی تشخیص انسان ارتقا یابد به همان میزان ابرام و پافشاری در برابر ناقضان و عاملان تخریب اندیشه و آرمان‌های سترگ بشری نیز مضاعف می‌شود. انسان‌ها و جوامعی که جلوی رشد و ترقی واقعی آنها گرفته شود بالطبع دچار سستی و خمودگی می‌شوند و در چنین فضایی انگیزه مقاومت و ایستادگی تبلور نمی‌یابد. رژیم‌های دیکتاتور و توتالیتر از بیداری و پویایی اندیشه‌ها در هراسند، بنابراین با شگردها و بهانه‌های متنوع تبلیغاتی و امنیتی می‌کوشند اندیشه‌ها و افکار را کنترل و کانالیزه کنند و مانع شکل‌گیری هسته‌های ایستادگی و مقاومت در جوامع شوند. مرور تاریخ ادیان، پیدایش انقلاب‌ها، وقوع قیام‌ها، مبارزه با قوانین ضدبشری در فرهنگ‌ها و تمدن‌ها گویای این حقیقت مبرهن است که هرگاه اندیشه و فکر انسان‌ها نضج یافته و قدرت تشخیص درست از نادرست را به دست آورده‌اند، به‌پا خاسته‌اند و در برابر مسببان اعوجاج، تجاوز و بی‌عدالتی پایداری کرده‌اند. مقاومت آگاهانه به خلق حماسه‌ها و شکوفایی استعدادها و بروز توانایی‌های فروخفته منجر می‌شود. چنین مقاومتی بقا و پایندگی دارد، فراگیر است، محبوبیت و مشروعیت پیدا می‌کند، قدرت‌ها را به زانو درمی‌آورد و تا نیل به آرمان‌ها و اهداف زیستی عالی استمرار می‌یابد. مقاومت و ایستادگی در برابر ناقضان حقوق انسان‌ها، مرزهای تشخیص زیبایی از پلشتی را هویدا می‌کند، ماهیت چهره‌ها و مدعیان ریاکار را افشا می‌سازد. فراموش نکنیم جبهه ایستادگی و مقاومت در رویارویی با کجروی‌ها و برای نیل به اهداف بلند انسانی همواره از سوی قدرت‌ها و صاحبان زر و زور آماج حملات و تهمت‌ها قرار می‌گیرد، بنابراین باید در مسیر مبارزه هوشمندانه رفتار کنند و ناملایمات و مشقت‌های راه آنها را از حرکت باز ندارد. شهید قاسم سلیمانی در زمره شخصیت‌های جهانی است که با بهره‌مندی از اندیشه ناب ایرانی و اسلامی در برابر کژاندیشان، منحرفان و زیاده‌خواهان ایستاد و مقاومت و ایستادگی را معنا بخشید.

دیدگاه تان را بنویسید

 

ویدیو پیشنهادی