کد خبر: 530169

دانشگاه الزهرا متولی تشکیل کارگروه تخصصی ملی زنان و خانواده شد

از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی،‌ دانشگاه الزهرا متولی تشکیل کارگروه تخصصی ملی زنان و خانواده شد.

به پیشنهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه الزهرا در جلسه کمیته دستگاهی کرسی‌های نظریه‌پردازی نقد و مناظره هیأت حمایت ‌شورای‌عالی انقلاب فرهنگی متولی تشکیل کارگروه تخصصی ملی زنان و خانواده شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه الزهرا (س)،همچنین طی حکمی از سوی دکتر عبدالحسین ‌خسروپناه، رییس دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره، دکتر حق‌بین به مدت دو سال به‌عنوان رییس ‌کمیته دستگاهی دانشگاه الزهرا منصوب شد‎.‎

 تعیین و تصویب برنامه‌های اجرایی دانشگاه‌ها و مراکز علمی در راستای تولید علم و برگزاری کرسی‌ها، ایجاد ‌سامانه‌های تشویقی برای کرسی‌های نظریه‌پردازی نوآوری نقد و مناظره، راه‌اندازی کارگروه‌ها یا کمیته‌های تخصصی در ‌دانشگاه‌ها و مراکز علمی برای برگزاری کرسی‌ها، ارسال نتایج ارزیابی‌ها به دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی ‌نقد و مناظره، نظارت بر حسن برگزاری کرسی‌ها و ارائه گزارش‌های دوره‌ای با فاصله زمانی حداکثر شش ماه به دبیرخانه هیأت ‌ازجمله وظایف کمیته‌های دستگاهی اعلام شده است‎.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

ویدیو پیشنهادی