کد خبر: 528799

تلفیقی‌های کمیسیون اجتماعی مشخص شدند

اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس مهدی عیسی‌زاده، کیومرث سرمدی و حسن محمدیاری را به عنوان نمایندگان خود در کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 انتخاب کردند.

اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نمایندگان خود در کمیسوین تلفیق بودجه سال 1401 را انتخاب کردند.

​به گزارش فارس، طبق انتخاب صورت گرفته مهدی عیسی‌زاده با 14 رأی، کیومرث سرمدی با 11 رأی و حسن محمدیاری با 9 رأی به عنوان نمایندگان کمیسیون اجتماعی در کمیسیون تلفیق انتخاب شدند.

گفتنی است که حسن محمدیاری و حسن لطفی مشترکاً 9 رأی برای این منظور در کمیسیون اجتماعی داشتند که حسن محمدیاری به قید قرعه به عنوان سومین نماینده کمیسیون اجتماعی در کمیسیون تلفیق انتخاب شد.

دیدگاه تان را بنویسید

 

ویدیو پیشنهادی