کد خبر: 528737

موافقت دادستان تهران با آزادی مشروط علیرضا گلی‌پور

دادستان تهران با مساعدت دفتر ریاست قوه قضاییه و موافقت کتبی ضابطان قضایی، با آزادی مشروط علیرضا گلی‌پور موافقت کرده و پرونده جهت تصمیم گیری نهایی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شده است.

علیرضا گلی‌پور، عضو بنیاد ملی نخبگان که در طول بیش تر از ۹ سال حبس خود بارها مورد عمل جراحی قرار گرفته، غیر از ابتلا به کنفر روده، به صرع شدید هم مبتلا است و بارها دچار تشنج می شود.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، کمیسیون پزشکی قانونی و بهداری زندان اوین مکررا مخاطرات جدی باقی ماندن او در زندان را به مقامات قضایی اعلام و جهت جلوگیری وخامت بیشتر حال این زندانی سیاسی - امنیتی درخواست آزادی وی را از مقامات قضایی کرده‌اند.  

اکنون با توجه به پیگیری دفتر ریاست قوه قضاییه و موافقت ضابطین قضایی و دادستان تهران به نظر می‌رسد با تایید شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به زودی شاهد آزادی وی پس از ۹ سال و نیم زندان باشیم.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

ویدیو پیشنهادی